Referanslar

Park Mozaik Konut Binaları

Ankara’da yer alan Park Mozaik Konut Sitesi binaları için “LEED EA Pr2 – Minimum Energy Performance” ve “LEED EA 1 – Optimize Energy Performance” enerji ve atmosfer kredileri için bina enerji performansı modellemesi  yapılmıştır.

Enerji ve atmosfer kredileri için proje ekipleri tarafından tasarlanan bina modeli ile ASHRAE 90.1 – 2007 standardında tanımlanan referans bina modeli karşılaştırılmış ve gerçek binanın iyileşme oranı belirlenmiştir. Daha sonra enerji tüketimlerinden kaynaklı binanın yıllık enerji maliyeti her iki model için de hesaplanmış ve bu hesaba göre gerçek binanın iyileşme oranı belirlenmiştir. Bu oran enerji ve atmosfer kredisinden alınacak olan puanın belirlenmesinde kullanılmaktadır.

Bu çalışmalar yapılırken proje grupları tarafından tasarlanan gerçek bina mekanik sistemindeki yetersizlikler tespit edilmiş ve mekanik sistem tasarımı geliştirilmiştir.