Referanslar

MB Holding Yönetim Binası Aydın

Aydın’da yer alan MB Holding Yönetim Binası’na LEED kapsamı altında;

  • EAPr2 – Minimum Energy Performance ve EA1 – Optimize Energy Performance
  • IEQ Credit 8.1 – Daylight and Views – Daylight

kredilerinin alınmasına yönelik gerekli performans değerlerinin belirlenebilmesi için Ekomim tarafından enerji modellemesi hizmeti verilmektedir.

EAPr2: Önerilen bina ve sistemlerde, yüksek enerji tüketimi ile ilgili çevresel ve ekonomik etkileri azaltmak üzere zorunlu minimum enerji verimlilik seviyesine ulaşmak hedefidir. Enerji modelleme hizmeti ile binadan yapılabilecek / yapılan iyileştirme seviyesi belirlenir.

EA Credit 1: Yüksek enerji tüketimi ile ilgili çevresel ve ekonomik etkileri azaltmak üzere önkoşul standardı (EAPr2) ötesinde artan enerji performans düzeylerine ulaşmak hedefidir. EAPr2 önkoşulunun sağlanması ile alınır.

IEQ Credit 8.1: Bina sakinleri için, binanın düzenli olarak dolu olan alanlarına günışığı girişi ve görüş alanı aracılığıyla iç ve dış mekanlar arasında bir bağlantı sağlanmasıdır. LEED kapsamında günışığı modellemesi ile belirlenir.

Hizmet kapsamında Ekomim tarafından binanın enerji performansı iyileştirme oranı, EnergyPlus dinamik simülasyon aracı kullanılarak, asıl ve referans bina performanslarının karşılaştırılmasıyla belirlenmiştir.

  • Birinci durum; önerilen mimari, elektrik, mekanik ve aydınlatma projelerine göre binanın test edilmesidir. Bu bina LEED kapsamında ProposedBuilding (ÖnerilenBina) olarak geçmektedir.
  • İkinci durum; önerilen projeler ASHRAE 90.1-2007’de şart koşulan minimum gereksinim değerlerini karşılayabilecek şekilde değiştirilmiştir. Bu bina LEED kapsamında BaselineBuilding (TemelBina) olarak geçmektedir.

Bu iki durumun karşılaştırılmasıyla Yıllık Enerji Maliyeti açısından mevcut tasarımın enerji performans değeri ölçülür.