Referanslar

Libya Al-Tahadi Üniversitesi Ekonomi Binası Akustik Projesi

Libya El Tahadi Üniversitesi Ekonomi Binası mimari projelerinin, akustik açıdan değerlendirilmesi ve mimari projelere temel teşkil edecek tip ve uygulama detaylarının hazırlanması işidir.

Çalışmada projenin detaylı bir şekilde incelenmesini takiben, mimari proje ekibinin ve İdare’nin de onayı alınarak öncelikle hacim akustiği ve ses yalıtımına ilişkin ölçüt ve limitlerin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Daha sonra bu çalışmalar üzerinden çözüm almaşıklarının önerilmesi ve gerekli seçeneklerin saptanmasına ilişkin gerçekleştirilecek akustik hizmetler iki temel konuyu kapsayacak şekilde ayrılmıştır:

  • Hacim akustiği incelemeleri: Kongre ve konser amaçlı salonlarda, sınıflarda iyi işitme koşullarının sağlanmasına yönelik çalışmalar
  • Ses yalıtım çalışmaları: Yapıda istenmeyen gürültülerin kontrolüne yönelik çalışmalar