Referanslar

Küçükçekmece Belediye Hizmet Binası

Proje, BREEAM VERY GOOD sertifikası almıştır.

İstanbul’da yer alan Küçükçekmece Belediye Hizmet Binası projesine BREEAM kapsamı altında;

  • Hea1 Daylight – Europe veya Issue Hea1 Daylighting – Outside Europe
  • Ene1 – Energy Efficiency

kredilerinin alınmasına yönelik gerekli performans değerlerinin belirlenebilmesi için modelleme hizmetleri verilmektedir.

Hea1 Daylighting – Europe veya Issue Hea1 Daylighting – Outside Europe: Bina kullanıcılarına yeterli günışığı sağlanıp sağlanmadığını test etmek amacıyla yapılan simülasyon değerlendirmeleridir. Bu bağlamda Ekomim, kesinleştirilmiş mimari tasarımı günışığı performansı açısından değerlendirmektedir. Bu amaçla Ekomim tarafından;

  • BREEAM tarafından kabul edilen bir bina simülasyonu aracı ile günışığı modellemesi yapılması ve binanın BREEAM’in öngördüğü standartlara uygunluğunun kontrol edilmesi
  • Bina içinde BREEAM kriterlerini sağlayan / sağlamayan alanların listelenmesi
  • Mimari tasarıma ait projelerin kredi şartlarını sağlayıp sağlamadığının belirlenmesi
  • BREEAM Yeşil Bina Sertifikasyonu kapsamında sunulacak belgelerin ve raporların hazırlanması

hizmetleri verilmektedir.

Ene1 – Energy Efficiency: Binaların işletim dönemindeki enerji tüketim değerlerinin en az olacak şekilde tasarlanmasının teşvik edilmesi amacıyla yapılan değerlendirmedir. Bu bağlamda Ekomim mimari, mekanik, elektrik, aydınlatma, sıcak su sistemleri gibi tüm bina sistemlerinin birarada değerlendirilmesi ile enerji performansının hesaplanması hizmetini vermektedir. Bu amaçla Ekomim tarafından;

  • Alanında yetkin uzman bir enerji modelleme mühendisi tarafından kabul edilen bir dinamik simülasyon aracı ile binanın enerji performansının hesaplanması
  • Mevcut binanın enerji modellemesi sonucu tahmin edilen enerji performansına göre Bina Enerji Performansı Indeksi’nin (BEPI) hesaplanması ve Referans Bina için de, hesaplanan Bina Enerji Performansı Indeksi (CSBEPI) ile karşılaştırılarak binanın alabileceği kredinin belirlenmesi
  • BREEAM Yeşil Bina Sertifikasyonu kapsamında sunulacak belgelerin ve raporların hazırlanması

hizmetleri verilmektedir.