Referanslar

Konya Spor ve Kongre Merkezi

Proje LEED SILVER sertifikası almıştır.

Konya Spor ve Kongre Merkezi binası için “LEED EA Pr2 – Minimum Energy Performance” ve “LEED EA 1 – Optimize Energy Performance” enerji ve atmosfer kredileri için bina enerji performansı modellemesi ve “LEED IEQ Credit 8.1 Daylight and Views – Daylight” kredisi için günışığı modellemesi yapılmıştır.

Enerji ve atmosfer kredileri için proje ekipleri tarafından tasarlanan bina modeli ile ASHRAE 90.1 – 2007 standardında tanımlanan referans bina modeli karşılaştırılmış ve gerçek binanın iyileşme oranı belirlenmiştir. Daha sonra enerji tüketimlerinden kaynaklı binanın yıllık enerji maliyeti her iki model için de hesaplanmış ve bu hesaba göre gerçek binanın iyileşme oranı belirlenmiştir. Bu oran enerji ve atmosfer kredisinden alınacak olan puanın belirlenmesinde kullanılmaktadır.

Bu çalışmalar yapılırken proje grupları tarafından tasarlanan gerçek bina mekanik sistemindeki yetersizlikler tespit edilmiş ve mekanik sistem tasarımı geliştirilmiştir.

Ekomim tarafından mekanik sistem tasarımı geliştirilen gerçek binanın yıllık enerji tüketimi maliyetinin ASHRAE 90.1 – 2007 standardında tanımlanan referans binaya iyileşme oranı %34.9’dur. Bu oran LEED 2009’da yeni binalar için 12 puana karşılık gelmektedir.