Referanslar

Kat Mekatronik Çatalca Üretim Tesisi

Çatalca’da inşa edilecek olan, yaklaşık 20.000 metrekare alana sahip sanayi tesisi projesine, Ekomim tarafından mimari tasarım ve tasarım sürecinde başlanarak yeşil bina kriterlerine göre diğer proje gruplarına danışmanlık yapılması ile projelerin geliştirilmesi hizmeti verilmektedir. Bu hususlar kapsamında Ekomim tarafından;

 • Arsa bilgilerinin temini ile işin başlatılması
 • Projeye ait bina ihtiyaç programlarının belirlenmesi
 • Çevresel standartlar ve yönetmeliklerin belirlenmesi
 • Mimari tasarım kararlarının alınması ve mimari ön projelerin hazırlanması
 • Yeşil bina tasarım kriterlerine göre değerlendirmelerin yapılması ve ön projelerin geliştirilmesi
 • Proje tasarım kararlarının yeşil bina sistemlerine uygunluğunun denetlenmesi
 • Mimari uygulama projelerinin çizilmesi
 • Sistem, montaj ve imalat detaylarının oluşturulması

ana başlıklarında hizmet verilmektedir. Yeşil bina tasarım kriterlerine yönelik çalışmalar, Ekomim tarafından dinamik simülasyon araçlarının kullanılması ile binanın tasarım aşamasından itibaren performans ölçümlerinin yapılması yoluyla aşağıdaki başlıklar altında gerçekleştirilmektedir;

 • Bina enerji ihtiyacı etütleri – pasif iklimlendirme
 • Bina enerji tüketimi etütleri – ısıtma, soğutma-havalandırma (HVAC)
 • Fizibilite etütleri
 • Isıl konfor analizleri
 • Günışığı ve aydınlatma çalışmaları
 • Görsel konfor analizleri
 • Mimari akustik
 • Malzeme kararlarının kesinleştirilmesi
 • Yangın denetimi
 • Sağlık donatısı
 • Bina enerji performansı kimlik belgesi çalışmaları