Referanslar

İzmir Adnan Menderes Havalimanı

Proje LEED SILVER sertifikası almıştır.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı ek bina yapılması proje kapsamında Ekomim cephe danışmanlık hizmeti, LEED sertifikasına yönelik bina enerji simülasyonu ve günışığı modelleme hizmetleri vermiştir.

Cephe danışmanlığı kapsamında detaylı dinamik simülasyon araçları kullanılarak binanın pasif modellemesi yapılmış ve çeşitli kabuk senaryoları test edilerek optimum kabuk, tasarım grubu ile de görüş birliğine varılacak şekilde belirlenmiştir. Değerlendirme kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar:

  • Cephe saydam bileşenlerinin çeşitli alternatifler doğrultusunda değerlendirilmesi
  • Cephe ve avlularda yer alan gölgeleme elemanı adet, açı ve yönlerinin mevsimlik ve saatlik gölge analizleri ile belirlenmesi
  • Çatı ışıklıkları saydam bileşenlerinin çeşitli alternatifler ile analiz edilmesi
  • Çatı ışıklıkları gölgeleme elemanlarının analiz edilmesi

Projede, çatı da cephe danışmanlık hizmetine dahil edilerek incelenmiştir. Tüm analizler sonucunda binanın yıllık ısıtma ve soğutma ihtiyaçları açıkça ortaya konmuş, Ekomim tarafından önerilen iyileştirme alternatifleri sonucunda mevcut enerji ihtiyacından sağlanacak olan tasarruf ayrıca maliyet olarak da sunulmuştur.

LEED sertifikasına yönelik olarak “LEED EA Pr2 – Minimum Energy Performance” ve “LEED EA 1 – Optimize Energy Performance” enerji ve atmosfer kredileri için bina enerji modelleme ve simülasyonu yapılmıştır. “LEED IEQ Credit 8.1 Daylight and Views – Daylight” kredisi için günışığı modellemesi yapılmıştır.