Referanslar

Garanti Bankası İzmir Halit Ziya Şubesi

Garanti Bankası İzmir Halit Ziya Şubesi yeni bina projesi kapsamında, bina enerji performansı değerlendirme çalışmalarına tasarım aşamasından başlanmış ve mimari, makina ve elektrik proje gruplarıyla entegre olarak çalışılmıştır. Bankanın mevcut konsepti temel alınarak çeşitli iyileştirme senaryoları üzerinde çalışılmış ve son olarak banka konseptini değiştirmeyecek en etkin senaryo optimum olarak kabul edilmiştir. Ekomim tarafından önerilen iyileştirmeler ile oluşturulan son bina modeli ASHRAE 90.1-2007 Ek G’de tanımlanan referans bina modeli ile karşılaştırılarak referans binaya göre iyileştirme oranı %44 olarak belirlenmiş olup, LEED sertifikası kapsamında EA Credit 1: Optimize Energy Performance (Option 1) doğrultusunda bu iyileştirme oranı 17 krediye karşılık gelmektedir. Proje kapsamında Ekomim tarafından gerçekleştirilen adımlar kısaca şöyledir:

  • Proje grupları tarafından önerilen mevcut projenin pasif modellemesi yapılarak bina yıllık enerji ihtiyacının ısıtma, soğutma ve aydınlatma için belirlenmesi
  • Pasif model üzerinde bina kabuğu, gölgelendirme elemanları ve aydınlatma elemanları için çeşitli alternatiflerin test edilerek bankanın konseptine de uygun olan alternatifin belirlenmesi
  • Seçilen alternatif üzerinde HVAC sisteminin de modellenerek binanın yıllık enerji tüketiminin belirlenmesi
  • ASHRAE 90.1-2007 Ek G referans bina tanımına uygun olacak şekilde bu binaya ait referans binanın modellenmesi ve yıllık enerji tüketiminin belirlenmesi
  • İki binaya ait yıllık enerji tüketimlerinin karşılaştırılması ile referans binaya göre iyileştirme oranının belirlenmesi

İyileştirme önerilerinin tamamı (bina kabuğu, gölgelendirme elemanları, aydınlatma elemanları, vb.) detaylı çizimler ile Garanti Bankası’na sunulmuş ve incelemeler sonucunda ürün sağlayıcı firmalar ile de görüşülerek senaryo kararları alınmıştır. Bu kapsamda pasif modelleme ile yapılan testler sonucu kararlaştırılan iyileştirme senaryosu geri ödeme süresi 3 yıl olarak tespit edilmiştir.