Referanslar

Forum Çorum Alışveriş Merkezi

Forum Çorum Alışveriş Merkezi için BREEAM Europe Commercial 2009 kapsamında:

  • ENE1 – Energy Efficiency / Reduction of CO2 Emissions
  • HEA10 – Thermal Comfort

kredileri için detaylı dinamik bina enerji simülasyonları yapılmıştır.

ENE1 – Energy Efficiency / Reduction of CO2 Emissions: Bu kredinin alınması için yapılan çalışmada “OPTION 2 – Determination of the energy performance of the building using a Dynamic Simulation Modelling tool” seçeneği üzerinden gidilerek uluslararası anlamda tanınan detaylı dinamik simülasyon araçları DesignBuilder ve EnergyPlus kullanılmıştır. Çalışmalar sonucunda bina enerji performansı iyileştirme oranı %22.36 olarak belirlenmiştir.

HEA10 – Thermal Comfort: Bu kredinin amacı, tasarlanmış sistemler ile kullanıcı konforunun sağlanıp sağlanamadığının belirlenmesidir. Bu amaçla her ısıl zon için Fanger metodları PMV (Predicted Mean Vote) ve PPD (Percentage of People Dissatisfied) hesaplanmıştır. Sonuçlar tablolar ve grafiklerle açıklanmıştır.