Referanslar

Forum Adana Alışveriş Merkezi

Multi Development Türkiye’ye ait Adana’da yer alan Forum Adana AVM projesi BREEAM Retail: 2008 version of BRE Environmental & Sustainability Standard çerçevesinde değerlendirilmiş ve ENE 5 Low or Zero Carbon Technologies kredisi için fizibilite çalışması yapılmıştır.

Projede; Hipermarket 5.000 m², Büyük mağazalar 9.000 m², Elektronik eşya mağazaları 3.000 m², Perakende satış mağazaları 20.100 m², Restoranlar 2.500 m², Serbest alanlar 900 m², Sinemalar 2.500 m², Otopark 1.450 araba alanları değerlendirilmiştir.

Fizibilite kapsamında Güneş Panelleri, Fotovoltaik Paneller, Hidroelektrik, Rüzgar Enerjisi, Biokütle, Isı Pompaları, Birleşik Isı ve Güç Üretimi (CHP), Yakıt Pilleri ile Zeminden Soğutma, Absorpsiyonlu Soğutma, Atık Su Isı Geri Kazanım, Yanıcı Gaz Isı Geri Kazanım sistemleri ve bu sistemlerin kullanımının proje için pozitif ve negatif katkıları test edilmiştir. Sonuç olarak projede Fotovoltaik Sistem kullanımının en verimli katkıyı sağladığı belirlenmiştir. Bu hususta 230 W, 240 W ve 250 W gücündeki modüller aylık bazda test edilmiştir. Bu testlerde PV’lerin aylık ve yıllık toplam elektrik enerjisi üretimleri, CO2 emisyonunda kg bazında sağladıkları düşüş, maliyetleri ve geri ödeme süreleri test edilmiştir. Sonuç olarak projede 790 modül 250 W’lık PV kullanılmasına karar verilmiştir.