Referanslar

Divan İstanbul Otel Projesi Akustik Hizmetleri

Divan İstanbul Otel Projesi mimari projelerinin, akustik açıdan değerlendirilmesi ve mimari projelere temel teşkil etmek üzere gerekli çözümleri içeren tip ve uygulama detaylarının hazırlanması işidir.

Otel binaları teknik donanım, konfor ve bakım koşulları gibi özelliklere bağlı olan ve sahip oldukları sınıfa uygun olarak tanımlanmış belirli bir konfor düzeyini sağlayacak şekilde konuklarına konaklama hizmeti veren tesislerdir. Otel binaları için farklı sınıflar bulunmakla birlikte, otel içinde gerçekleştirilecek uyuma, dinlenme gibi eylemler için tanımlanan akustik konfor koşulları ve ihtiyaçlar, standart ve yönetmeliklerde belirtilmiştir ve sınıfsal bir ayrım göz etmemektedir.

Çalışmada projenin detaylı bir şekilde incelenmesini takiben, mimari proje ekibinin ve proje yönetim grubunun da onayı alınarak öncelikle ses yalıtımı ve hacim akustiğine ilişkin ölçüt ve limitlerin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılmıştır. Sonraki adımda bu çalışmalar üzerinden çözüm almaşıklarının önerilmesi ve gerekli seçeneklerin saptanmasına ilişkin gerçekleştirilecek akustik hizmetler üç gruba ayrılmıştır:

  • Çevresel gürültünün ölçümü ve cephe ses yalıtım kontrolü
  • Mekanik merkezlerden yayılan titreşim ve gürültünün yalıtımı
  • Hacim akustiği çalışmaları