Referanslar

Balparmak Ula Arıcılık ve Arı Ürünleri Eğitim, Destek, Araştırma ve Tanıtım Merkezi

“Balparmak Ula Arıcılık ve Arı ürünleri Eğitim, Destek, Araştırma ve Tanıtım Merkezi” projesi için Breeam – Yeşil Bina Sertifikası esaslarına uygun enerji modellemesi yapılmıştır. Bu enerji modellemesi tüm dünyaca geçerliliği, doğruluğu kabul gören ve uzmanı az bulunan bir simülasyon aracı olan EnergyPlus ile yapılmıştır. Yürüttüğümüz çalışma sonunda elde ettiğimiz binaya ait veriler aşağıda sıralanmıştır:

 • Aylık/yıllık ısıtma enerji ihtiyacı ve tüketimi
 • Aylık/yıllık soğutma enerji ihtiyacı ve tüketimi
 • Aylık/yıllık aydınlatma enerji ihtiyacı ve tüketimi
 • Doğal havalandırma
 • İç hava kalitesi
 • Isıl konfor
 • Görsel konfor
 • Gün ışığı hesabı
 • Kamaşma kontrolü
 • Emisyon hesabı
 • Enerji maliyetleri hesabı