Referanslar

Ankara Türk Müteahhitler Birliği Genel Müdürlük Binası

Proje, LEED PLATINUM sertifikası almıştır.

Ankara’da yer alan Türk Müteahhitler Birliği Genel Müdürlük Binası projesine Ekomim tarafından, LEED v.3 New Construction and Major Renovation şeması altında;

  • EAPr2 – Minimum Energy Performance ve EA1 – Optimize Energy Performance
  • IEQ Credit 8.1 – Daylight and Views – Daylight

kredilerinin alınmasına yönelik gerekli performans değerlerinin belirlenebilmesi için enerji modellemesi hizmeti verilmiştir.

PROJE MÜELLİFLERİNDEN GELEN HALİ İLE PROJE, LEED ENERJİ ÖNŞARTINI GEÇEMEYECEK DÜZEYDE İKEN EKOMİM’İN MİMARİ VE MEKANİK SİSTEMLERDE YAPTIĞI İYİLEŞTİRMELERLE BİNA ENERJİ TÜKETİMİ İYİLEŞME ORANI ÇOK YÜKSEK SEVİYELERE GELMİŞ VE BU SAYEDE YÜKSEK PUAN ALINARAK SERTİFİKAYA ULAŞILMIŞTIR.

EAPr2: Önerilen bina ve sistemlerde, yüksek enerji tüketimi ile ilgili çevresel ve ekonomik etkileri azaltmak üzere zorunlu minimum enerji verimlilik seviyesine ulaşmak hedefidir. Enerji modelleme hizmeti ile binadan yapılabilecek / yapılan iyileştirme seviyesi belirlenir.

EA Credit 1: Yüksek enerji tüketimi ile ilgili çevresel ve ekonomik etkileri azaltmak üzere önkoşul standardı (EAPr2) ötesinde artan enerji performans düzeylerine ulaşmak hedefidir. EAPr2 önkoşulunun sağlanması ile alınır.

IEQ Credit 8.1: Bina sakinleri için, binanın düzenli olarak dolu olan alanlarına günışığı girişi ve görüş alanı aracılığıyla iç ve dış mekanlar arasında bir bağlantı sağlanmasıdır. LEED kapsamında günışığı modellemesi ile belirlenir.

Hizmet kapsamında Ekomim tarafından binanın enerji performansı iyileştirme oranı, EnergyPlus dinamik simülasyon aracı kullanılarak, asıl ve referans bina performanslarının karşılaştırılmasıyla belirlenmiştir.

  • Birinci durum; önerilen mimari, elektrik, mekanik ve aydınlatma projelerine göre binanın modellenmesidir. Bu bina LEED kapsamında ProposedBuilding (ÖnerilenBina) olarak geçmektedir.
  • İkinci durum; önerilen projeler ASHRAE 90.1-2007’de şart koşulan minimum gereksinim değerlerini karşılayabilecek şekilde değiştirilmiştir. Bu bina LEED kapsamında BaselineBuilding (TemelBina) olarak geçmektedir.

Bu iki durumun karşılaştırılmasıyla Yıllık Enerji Maliyeti açısından mevcut tasarımın enerji performans değeri ölçülür.

Günışığı performansı hesapları ise DesignBuilder simülasyon aracı ile gerçekleştirilmiştir.