Referanslar

Ankara Işık Mühendislik Fabrika Binası

Ankara Temelli’de yer alan Işık Mühendislik Fabrika Binası için mevcut binanın yenilenmesi ve ek üretim binasının projelendirilmesi sürecinde Ekomim tarafından tasarım aşamasından başlanarak yeşil bina tasarım kriterlerine uygun olacak şekilde tüm proje gruplarına danışmanlık sağlanmıştır. Bu kapsamda Ekomim tarafından aşağıdaki ana başlıklarda hizmet verilmiştir:

 • Arsa bilgilerinin temini ile işin başlatılması
 • Projeye ait bina ihtiyaç programlarının belirlenmesi
 • Çevresel standartlar ve yönetmeliklerin belirlenmesi
 • Proje tasarım kararlarının yeşil bina sistemlerine uygunluğunun denetlenmesi
 • Mimari uygulama projelerinin çizilmesi
 • Aylık/yıllık ısıtma enerji ihtiyacı ve tüketiminin belirlenmesi
 • Aylık/yıllık soğutma enerji ihtiyacı ve tüketiminin belirlenmesi
 • Aylık/yıllık aydınlatma enerji ihtiyacı ve tüketiminin belirlenmesi
 • Gün ışığı ile aydınlatma hesaplarının yapılması ile bina çatı ve cephe saydamlık oranlarının belirlenmesi
 • Emisyon hesabı
 • Enerji maliyetlerinin hesaplanması