Referanslar

Akşan Yapı – 35. Sokak Konut Projesi

Türkiye’nin ilk “BREEAM-VERY GOOD” konut yerleşkesi 35. Sokak Projesi, Akşan Etüt Müşavirlik ve Mühendislik A.Ş. tarafından İzmir’de projelendirilmiş olan bir konut projesidir. Projenin enerji ve günışığı modellemeleri, yenilenebilir enerji fizibilite çalışmaları ve akustik ses yalıtım değerlendirmeleri BREEAM Yeşil Bina Sertifikasyonu esaslarına dayalı olarak, Ekomim tarafından yürütülmüştür.

Ekomim, gerek mimari projelerde gerek mekanik sistemde akustik ve günışığı çözümleriyle uyumlu olarak enerji modelleme ve fizibilite çalışmaları yapıp binanın enerji performansını yükseltme önerilerini geliştirimiştir. Bu öneriler, yeşil bina sertifikasını VERY GOOD seviyesine yükseltmiştir. Akşan 35. Sokak Konut Projesi’nde Ekomim tarafından aşağıdaki değerlendirmeler yapılmıştır;

  • Aylık / Yıllık ısıtma enerji ihtiyacı ve tüketimi
  • Aylık / Yıllık soğutma enerji ihtiyacı ve tüketimi
  • Aylık / Yıllık aydınlatma enerji ihtiyacı ve tüketimi
  • Günışığı hesabı
  • Yapı bileşenleri ses yalıtım performansları
  • Yenilenebilir enerji sistemleri / Isı pompası – Solar kolektör
  • Sıfır / Düşük karbon teknolojileri fizibilite raporu
  • Emisyon hesabı
  • Mimari ve mekanik sistem için enerji etkin iyileştirme çalışmaları