Yeşil Bina Performansı Değerlendirme Çalışmaları

Yeşil bina performansı değerlendirme ve iyileştirme alanında danışmanlık hizmeti verilmesi, binaların yıllık ısıtma ve soğutma ihtiyaç ve tüketimlerinin belirlenebildiği, günışığıyla aydınlatma performanslarının değerlendirilebildiği detaylı simülasyon araçlarının kullanılmasıyla gerçekleştirilmektedir.

EnergyPlus

EnergyPlus LogoEnergyPlus, bir binanın çeşitli sistemlerde kullandığı ısıtma ve soğutma için önerilen enerjiyi hesaplamak için beraber çalışan birçok program modülünün birleşimidir. Bunu, bina ve binaya bağlı enerji sistemlerini farklı çevresel ve işletme koşullarına maruz kaldıklarında simüle ederek yapar. Bu simülasyon modelinin esası, temel ısı dengesi ilkelerine dayalı bir bina modelidir.

EnergyPlus entegre bir simülasyon aracıdır. Bu, üç en önemli parçanın da (bina, sistem, tesisat) aynı anda çözülmesi gerektiği anlamına gelir. Bu şekilde, fiziksel olarak gerçekçi sonuçlar elde edilir.

DesignBuilder

DesignBuilder Logo

DesignBuilder bina enerji, karbon, aydınlatma ve konfor performanslarını kontrol etmek üzere gelişmiş bir yazılım aracıdır. Bina simülasyon sürecini kolaylaştırmak için geliştirilmiştir. DesignBuilder bina tasarımlarının fonksiyonlarını ve performanslarını hızla karşılaştırmanıza ve sonuçları zamanında ve uygun bütçede elde etmenize olanak verir.

DesignBuilder, EnergyPlus dinamik termal simülasyon motoru için ilk kapsamlı kullanıcı arayüzüdür.

Ecotect

Ecotect LogoEcotect sürdürülebilir bina tasarımı yazılımı, kapsamlı ve konseptten detaya sürdürülebilir bina tasarımı aracıdır. Ecotect, geniş bir simülasyon yelpazesi ve mevcut binaların ve yeni bina tasarımlarının performansını iyileştirebilecek bina enerji analizi işlevi sunar. Online enerji, su ve karbon emisyonu analiz özellikleri, binanın performansını, çevresini de kapsayacak şekilde görselleştirebilen ve simüle edebilen araçlar ile entegredir. Bu doğrultuda;

 • Tüm bina enerji analizi
 • Isıl performans
 • Su kullanımı ve maliyet değerlendirmesi
 • Güneş ışınımı
 • Günışığı
 • Gölgeler ve yansımalar

konularında analiz yapmaktadır.

eQUEST

eQUEST LogoeQUEST, DOE-2’nin son versiyonunu temel alarak oluşturulmuş bir yazılımdır. Bazı problemlerin simülasyonunda yetersiz kalabilmektedir. Bu nedenle, Ekomim ekibi tarafından yalnızca yardımcı simülasyon aracı olarak kullanılmaktadır.

Yeşil bina performansı değerlendirme ve iyileştirmelerinin yanında, Ekomim sürdürülebilir yeşil binaların yaygınlaşması ve gönüllü sertifika almak isteyen müşterileri için, uzman kadrosuyla LEED ve BREEAM danışmanlık ve binaların sertifika sistemlerine göre değerlendirilmesi hizmetleri sunmaktadır.

LEED

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)

LEED LogoLEED, US Green Building Council (USGBC) tarafından geliştirilmiş ve uluslararası anlamda tanınan bir yeşil bina sertifika sistemidir. LEED, bina sahipleri ve işletmecilerine, belirlemek ve uygulamak üzere pratik ve ölçülebilir yeşil bina tasarımı, yapımı, işletmesi ve bakımına yönelik çözümler sunar.

 

LEED ölçümleri;

 • Sürdürülebilir yerleşkeler
 • Su verimliliği
 • Enerji & Atmosfer
 • Malzemeler & Kaynaklar
 • İç mekan kalitesi
 • Yerleşimler & Bağlantılar
 • Farkındalık & Eğitim
 • Tasarımda yenilik
 • Bölgesel öncelik

bu alanların performanslarının tanımlanmasıyla sürdürülebilirlikte tüm-bina yaklaşımını desteklemektedir.

LEED sertifikası almış binalar;

 • Daha düşük işletim maliyeti ve artmış varlık değeri
 • Azaltılmış atıkların depolama tesislerine gönderilmesi
 • Enerji ve su tasarrufu
 • Kullanıcılar için daha sağlıklı ve güvenli ortam
 • Zararlı sera gazı emisyonlarının azaltılması
 • Yüzlerce şehirde vergi iadeleri, imar ödenekleri ve diğer teşviklerin kalifikasyonu

için tasarlanmıştır.

Ekomim, konuda uzman Green Associate çalışanları ile çevre dostu yeşil bina projelendirme ve/veya değerlendirme alanlarında tam kapsamlı hizmet vermektedir. LEED sertifika sistemine göre yapılan değerlendirmeler sonucunda alınan puana göre; Sertifika, Gümüş, Altın, Platin şeklinde sertifikalar alınır.

BREEAM

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method)

Breeam Logo

BREEAM, dünyanın en önde gelen çevresel değerlendirme metodu ve 1990 yılında sürüme geçtiğinden beri 200.000 BREEAM sertifikalı ve yaklaşık bir milyon değerlendirme için başvuru yapmış bina ile dünyanın en önde gelen bina derecelendirme sistemidir.

BREEAM puanlama sistemi 10 ana kategoride yapılmaktadır;

 • Bina Yönetimi
 • Sağlık ve Konfor
 • Enerji
 • Su
 • Arazi Kullanımı ve Ekoloji
 • Ulaşım
 • Malzeme
 • Atıklar
 • Kirlilik
 • Yenilik

Ekomim, uzman kadrosu ile binalarda BREEAM sertifika sistemine uygunluk ve kredilerin alınması konularında danışmanlık hizmeti vermektedir.