Vizyonumuz

Belirlenmiş misyonuna uygun olarak önümüzdeki ilk beş yılda, ilgili yönetmeliklerde kullanılmak üzere bina enerji performansı ulusal hesap modelini geliştirmek, uygulama sorunlarına ve çıkartılacak yeni standartlara bağlı olarak gerektiğinde modeli sürekli güncellemek, bina enerji performansı sertifikasının belirlenmesine esas oluşturacak ulusal referans bina modellerini ve enerji etkin ekolojik tasarım ilkelerine uygun bina prototipleri geliştirmektir. Gerek enerji ve gerekse konfor alanında bina tasarımının ayrılmaz parçası olan Bina Performans Modelleme ve Simülasyonu konusunda Türkiye’de bilinci arttırmak amacıyla da Ekomim çalışanları tarafından, IBPSA’nın (International Building Performance Simulation Association) Türkiye kolu olmak üzere kurulan BinSimDer (Bina Performansı Modelleme ve Simülasyonları Derneği) derneği de bu alanda eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapacaktır.

http://www.binsimder.org.tr/