Misyonumuz

Türkiye’nin AB üyeliği sürecinde içinde bulunduğu yasal düzenlemeler ve yaptırımlar sürecinde, ilgili alandaki sektöre hizmet vermek üzere enerji etkin ve konforlu bina tasarımı, binalarda yenilenebilir enerji teknolojilerinin kullanımı, enerji modelleme ile bina enerji performansı belirleme ve iyileştirme yöntemleri konusunda araştırma projeleri yapmak ve gerektiğinde hesap modelleri geliştirmektir.

Ayrıca Kyoto Protokolü’nü imzalamış bir ülke olarak Türkiye’deki binaların yapımında ve kullanımında karbondioksit emisyonları ve her türlü kaynak kullanımı azaltılmış çözümlere ulaşmak üzere ekolojik mimarlık alanında ar-ge ve uygulama projeleri yapmaktır.

Bu yolla, binalarda enerjinin verimli kullanılmasını sağlayarak, ülke çapında enerji tüketimimizi yaşam konforumuzdan ödün vermeden, asgari düzeye indirmektir.