Firma Profili

Prof. Dr. A. Zerrin Yılmaz tarafından kurulan “Ekomim Ekolojik Mimarlık Hizmetleri, Prof. Dr. Ayşe Zerrin Yılmaz” akademik firması İTÜ Arı Teknokent’te faaliyet göstermektedir. “Ekomim” enerji verimli ve konforlu ekolojik bina tasarımı ve uygulaması kapsamında;

 • Ekolojik mimarlık tasarım öncesi ve sonrası danışmanlık hizmetleri,
 • Enerji ve maliyet etkin bina tasarımı danışmanlığı,
 • Optimizasyon senaryoları geliştirilmesi,
 • Yeşil bina sertifikasyonu kapsamında fizibilite çalışmaları,
 • Karbon emisyon azaltım stratejileri geliştirme,
 • Isıl, görsel, akustik konfor analizleri,
 • Bina enerji performansı değerlendirmesi,
 • Yenilenebilir enerji kaynakları entegrasyonu,
 • Yeşil bina sertifikasyonu kapsamında tüm bina enerji simülasyonları,
 • Birincil enerji tüketim miktarı belirleme
 • CO2 salım miktarı belirleme
 • AB, Amerika veya ulusal standartlara göre belirlenen referans binaya göre % iyileştirme miktarı belirleme:
  • Pasif sistemler ve mekanik sistemler bir arada detaylı enerji modellemesi,
  • Akustik mimari tasarım ve detaylı akustik modelleme,
  • Hacim akustiği ve gürültü kontrolü ölçüm ve simülasyonları,
  • Gün ışığı modelleme,
  • Malzeme seçimi, vb.

tüm enerji – ekoloji kapsamına giren yapı fiziği konularında Türkiye’deki en yetkin uzmanlarla hizmet vermektedir.