Hakkımızda

EKOMİM, Türkiye’nin farklı iklim bölgelerinde bina enerji performansı iyileştirme stratejilerinin uygulamaya yönlendirilmesi, farklı iklim bölgeleri için ekolojik yeşil bina tasarım ilkelerinin belirlenmesi ve yeşil bina prototiplerinin geliştirilmesi, bina enerji sertifikasyonu için ulusal hesaplama modelinin inşaat sektöründe kullanılmak üzere geliştirilmesi, yeşil bina sertifikalandırmada da kullanılabilecek dinamik performans (enerji, aydınlatma, akustik, vb.) modellenmesi ve yenilenebilir enerji sistemlerinin mimariye entegrasyonu konularında çalışmalar yapmak amacıyla Prof. Dr. A. Zerrin Yılmaz tarafından “Ekomim Ekolojik Mimarlık Hizmetleri, Prof. Dr. Ayşe Zerrin Yılmaz” akademik firması, Arı Teknokent Proje Planlama Geliştirme A.Ş.’de kurulmuştur.

EKOMİM çalışma ekibini, İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde enerji-ekoloji konularında eğitim ve araştırma çalışmaları yapan yapı fiziği uzmanı öğretim üyeleri, yüksek lisans ve doktoralarını yapı fiziğinin enerji, aydınlatma ve akustik alanlarında tamamlamış ve uluslar arası projelerde çalışmış mimar ve mühendis araştırmacılar oluşturmaktadır.

Türkiye’nin AB üyelik süreci kapsamında T.C. İmar ve İskan Bakanlığı’nca hazırlanan Bina Enerji Performansı (BEP) Yönetmeliği’nin eki olmak üzere binaların enerji performans seviyesinin belirlenmesi için hesap modelini (Binalarda Enerji Performansı Hesaplama Yöntemi, BEP-tr) geliştirmek ve bu bağlamda ekolojik mimarlık alanında akademik araştırma ve uygulama yapmak amacı ile kurulmuş olan EKOMİM, BEP-tr’nin binalara entegrasyonu, yönetmeliğe uygun proje tasarımı ve uygulaması, ekolojik bina tasarımı ve dinamik enerji modelleme gibi alanlarda çalışmalarına devam etmektedir.

EKOMİM; bina enerji modelleme ve simülasyonlarında ve enerji etkin/ekolojik tasarım geliştirmede, ulusal ve uluslararası deneyimleri de kapsayan 33 yıllık uzmanlığa sahip olan Türkiye’deki en yetkin kurumdur. Bu yapısı ile EKOMİM, yeşil bina tasarım sürecine de başta enerji verimliliği olmak üzere yapı fiziğinin tüm konularında destek vermektedir. Bu alanda danışmanlık ve proje çalışmalarını sürdüren EKOMİM, binaların ilk yatırım maliyetini arttırmadan, maksimum enerji verimli ve maksimum konforlu olacak şekilde tasarlanmasını sağlamaktadır.

Ekomim Ekolojik Mimarlık Hizmetleri’nden alacağınız hizmet ile ekstra ilk yatırım maliyeti olmaksızın, daha az enerjiye ihtiyaç duyacak binalar üretmek mümkün.

EKOMİM, yapı fiziğinin tüm konularında uzman kadrosu ile binalarda enerji verimli tasarım uygulamalarına yönelik bina performansı modelleme hizmeti vermektedir. Detaylı dinamik simülasyon araçları pasif ve mekanik modellemeler için kullanılmakta olup, LEED/BREEAM gibi gönüllü sertifika sistemlerine yönelik enerji modelleme hizmeti de verilmektedir. Binaların akustik performans değerlendirmeleri de detaylı simülasyon araçları ile yapılmaktadır.

Istanbul Technical University Sustainable Energy Research Group.

European Commission “Building Energy-Efficient Cities” Research Project.