Enerji Kimlik Belgesi

Türkiye’nin farklı iklim bölgelerinde bina enerji performansı iyileştirme stratejilerinin uygulamaya yönlendirilmesi ve bina enerji sertifikasyonu için ulusal hesaplama sistemidir.

Bilindiği gibi Türkiye, AB yasaları uyum sürecinde birçok konuda olduğu gibi, binaların enerji performansı direktifi kapsamında da gerekli adımları atmış ve TC. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 05.12.2008 tarihinde “BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ” yayınlanmıştır. Bu yönetmeliğin öngördüğü, “binalara enerji kimlik belgesi verilmesinde kullanılacak ulusal hesaplama yöntemi” için de çalışmaları başlatmıştır.

“Türkiye için bina enerji performansı ulusal hesaplama yöntemi (BEP-TR)”, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ve EVD Şirketi’nin eşgüdümünde, çoğunluğu İTÜ’de öğretim üyesi ve yardımcısı olan yirmiyi aşkın bilim insanı tarafından, binanın enerji tüketimine etki eden tüm parametrelerin, binaların enerji verimliliğine etkisini değerlendirmek ve enerji performans sınıfını belirlemek için geliştirilmiştir. BEP_TR yönteminin, özellikle NET Enerji ve Aydınlatma Modülleri, Ekomim bünyesinde geliştirilmiştir.

Hesaplama yöntemi konutlar, ofisler, eğitim binaları, sağlık binaları, oteller ile alışveriş ve ticaret merkezleri gibi bina tipolojilerindeki mevcut ve yeni binaların enerji performansını değerlendirmek için kullanılacaktır.

BEP-TR hesaplama yöntemi, bina enerji performansını değerlendirirken;

  • binaların ısıtılması ve soğutulması için binanın ihtiyacı olan net enerji miktarının hesaplanmasını,
  • net enerjiyi karşılayacak kurulu sistemlerden olan kayıpları ve sistem verimlerini de göz önüne alarak, binanın toplam ısıtma-soğutma enerji tüketiminin belirlenmesini,
  • havalandırma enerjisi tüketiminin belirlenmesini,
  • binalarda günışığı etkileri göz önüne alınarak, günışığından yararlanılmayan süre ve günışığının etkili olmadığı alanlar için aydınlatma enerji ihtiyacının ve tüketiminin hesaplanmasını,
  • sıhhi sıcak su için gerekli enerji tüketiminin hesaplanmasını

kapsamaktadır.

Binaların, ısıtma ve soğutma için ihtiyacı olan net enerji ihtiyacının hesaplanması sonucunda;

  • Binanın ısıtılması için yıllık net enerji tüketimi,
  • Binanın soğutulması için yıllık net enerji tüketimi,

elde edilmektedir.

Binanın ısıtılması ve soğutulması için net enerji ihtiyacının ve aydınlatma enerjisi tüketiminin hesaplanması yöntemi Ekomim’de konunun uzmanlarından oluşan İTÜ ekibi tarafından gerçekleştirilmiştir.

Ekomim tarafından Ayvalık’ta yer alan ofis yapısına enerji kimlik belgesi verilmiştir.